redakčný systém 
 
    Prihlásenie do systému    
       REWIS umožňuje    
  • spravovať články na jednotlivých stránkach
  • spravovať menu na stránkach
  • používať šablóny pre zadávanie opakujúcich sa typov informácii
  • manažovať zobrazenie článkov na jednotlivých stránkach
  • zaradiť do stránky anketu s možnosťou priebežného alebo konečného vyhodnotenia